Kurs instruktora piłki nożnej w Wieluniu
Dodane przez administrator dnia Wrzesień 20 2011 16:35:21
 POLSKA AKADEMIA SPORTU ogłasza nabór na kurs instruktora sportu ze specjalizacją piłka nożna.
Cena kursu:
• Część specjalistyczna z piłki nożnej 990 zł brutto
• Część ogólna 350 zł brutto
RAZEM obie części: 1.340 zł brutto
ZGŁOSZENIA pod nr tel.: 602-639-236
UWAGA: Kurs ruszy w dniach na przełomie września i października na obiektach WOSiR Wieluń.
Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające:
- co najmniej średnie wykształcenie (ministerstwo wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie)
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
- brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim

UWAGA:
W kursie mogą brać udział osoby z wykształceniem zawodowym. One zamiast legitymacji instruktorskiej otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.


Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kursie.